Brazilian Jiu Jitsu Coach

I’ve been doing jiu jitsu since 2016, my first contact was with my uncle who introduced me into this martial art.
Today Jiu Jitsu is part of my life.

coach nathan.jpeg
natan 2.jpeg

Natan